Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-29T17:47:59+01:00
Prawo jest podstawą funkcjonowania panstwa i społeczenstwa.Reguluje stosunki miedzy obywatelami a organami władzy oraz innymi instytucjami i organizacjami.Okresla równiez wzajemne relacje pomiędzy ludzmi.kazdy człowiek codziennie styka sie z róznymi normami prawa.Zawierając związek małżenski,podpisując umowe kupna sprzedazy,składając reklamacje w sklepie.
Nieznajomosc prawa naraza nas na konsekwencje prawne.
Funkcje i zadania prawa:
Prawo jest glównym czynnikiem kontroli i oceny społecznych zachowań.Do jego podstawowych funkcji w społeczeństwie i państwie należą:
-Funkcja regulacji życia społecznego.Prawo zapewnia obywatelom poczucie bezpieczeństwa i wpływa na stabilizacje stosunków społecznych.Utrwala też istnienie ładu społecznego;
-Funkcja wychowawcza.Prawo wpływa na kształtowanie pozytywnych zachowań,jak np.przestrzeganie przepisów ruchu drogowego;
-Funkcja dystrybucyjna.Prawo reguluje równiez tworzenie zasad dystrybucji(rozdziału)pożądanych dóbr społecznych oraz gwarantuje ten rozdział.Funkcja ta dotyczy głównie prawa administracyjnego i cywilnego;
-Funkcja represyjna.Zadaniem prawa jest wymierzanie kar za przestepstwa.Kara ma działac odstraszająco na sprawców czynów zabronionych;
-Funkcja kulturotwórcza.Prawo jest czynnikiem integrujacym ludność zyjącą w danym państwie.Zadaniem tej funkcji jest utrzymanie ciągłości historycznej narodu i państwa.
Mam nadzieje ze będzie ci to pomocne:)
1 5 1