Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-27T19:43:14+01:00
Winter is characterized by the lowest air temperatures in a year, a moderate amount of precipitation, usually the solid form of precipitation and atmospheric deposit, and most of the world's plants and animals through a period of sleep. Snow falls i. .. as if by magic, hovering somewhere boredom of daily walks. Do not be afraid of the cold: Appropriately dressed man, whom no one has to take to run around the court, not quick cold. Whisk in the sleigh, do the eagle in the snow, fought battles with snow.

Winter fun
• ride on a sled is fun
• Invariably, attractive fun in the snow is better idol
• skiing-great idea for a winter gymnastics
• throwing snowballs is visually stunning training coordination
• Sculptures from the snow - you can not just ulepić idol, but also an elephant , bison, giraffe ...
• Ski buildings - dump or the pyramid shafts defense is not difficult task
• Śnieżynki close - Take your magnifying glass for a walk, so watching the snow flakes. Is it really any different?
• Projection of the order - of course snowballs.
• What kind of shape? - Worn odciśnijcie your pattern or an object in the snow. Does the other person will be able to guess what it is?
• Pathfinder - whether it claws sparrow, or the imprint of the cat's paw? Play with the identification of traces of the animals.
• Self-rink you pour the water, but the ride (the shoes) are shared by all.

Winter Sports

Skiing, snowboarding, ski jumping, tobogganing, bobsledding, skeleton, ice hockey, Figure Skating, Short Track, riding fast on ice, sand yachting, biathlon, curling, Skibobbing

POLSKI:

Zima charakteryzuje się najniższą temperaturę powietrza w skali roku, umiarkowaną ilością opadów, zwykle stałym opadów atmosferycznych i depozytów, a większość świata roślin i zwierząt przechodzi okres uśpienia. Spadnie śnieg i. .. jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, unosząc się gdzieś nudy codziennych spacerów. Nie bój się zimnej: odpowiednio ubrany mężczyzna, któremu nikt nie podjąć, aby biegać do sądu, a nie szybkie zimno. Oderwij w saniach, czy orła na śniegu, walczył walki ze śniegiem.

Zimowe szaleństwo
• jazda na sanki jest niezmiennie
• zabawa, atrakcyjne zabawy na śniegu jest lepszy idol
• narty-świetny pomysł na gimnastykę zimowe
• rzucanie śnieżkami jest olśniewający wizualnie koordynacji szkoleń
• Rzeźby ze śniegu - nie można po prostu ulepić bożka, ale słoń, żubr, żyrafa ...
• Ski budynków - zrzut lub obrony wałów piramida nie jest trudnym zadaniem,
• blisko Śnieżynki - Weź lupę na spacer, więc oglądanie płatki śniegu. Czy to naprawdę jest inaczej?
• Rzut kolejności - z śnieżkami kursu.
• Jaki kształt? - odciśnijcie swój wzorzec lub obiektu w śniegu. Czy inne osoby będą mogły odgadnąć, co to jest?
• Tropiciel - czy pazury Wróbel, lub ślad kociej łapy ? Graj z identyfikacją śladów zwierząt.
• Własne lodowisko można wlać wodę, ale jazda (buty) są wspólne dla wszystkich.

Sporty Zimowe

Narciarstwo, snowboard, skoki narciarskie, saneczkarstwo, bobsleje, skeleton, hokej na lodzie, łyżwiarstwo figurowe, Short Track, jazda szybka na lodzie, bojery, biatlon, curling, Skibob.
2 1 2