Zad.1. Zapisz wyrażenia ,nie używając nawiasów.Zredaguj wyrazy podobne.
a.)2a+(3a-7)
b.)x-(2x-3)
c.)3x-(y-2x)
d.)-(3a+6)-4
e.)-(2x-1)-(3x+1)
f.)(4a-7b)-(2a+3b)
g.)(2p-r)+(2r-p)
h.)(x+y)+(x-z)+(z-y)


Zad.3.
Niech A oznacza sumę algebraiczną 3x-y niech B oznacza x-1,a C niech oznacza sumę -3x-y.wykonaj działania;

a.)A+B
b.)A+B-C
c.)A-B-C
d.)A-(B-C)

zad.4.
a.)4x - (x+6)+4 dla x=⅓
b.)(x²+1)-(x²-2) +10 dla x=2,2
c.)(a+4b)-(5+2a)- (3b-5) dla a=-0,1 i b=0,2
d.)(-a²+2ab-1)+(a²-4ab+5) dla a=¼ i b=2

2

Odpowiedzi

2010-01-27T19:46:46+01:00
A.)2a+(3a-7)=2a+3a-7=5a-7
b.)x-(2x-3)=x-2x+3=-x+3
c.)3x-(y-2x)=3x-y+2x=5x-y
d.)-(3a+6)-4=-3a-6-4=-3a-10
e.)-(2x-1)-(3x+1)=-2x+1-3x-1=-5x
f.)(4a-7b)-(2a+3b)=4a-7b-2a-3b=2a-10b
g.)(2p-r)+(2r-p)=2p-r+2p-r=4p-2r
h.)(x+y)+(x-z)+(z-y)=x+y+x-z+z-y=2x

(3x-y)+(x-1)=3x-y+x-1=4x-y-1
3x-y+x-1+3x+y=7x-1
3x-y-(x-1)-(-3x-y)=3x-y-x+1+3x+y=5x+1
3x-y-[(x-1)-(-3x-y)]=3x-y-[x-1+3x+y]=3x-y-x+1-3x-y=-2y-x+1

a)-1
b)13
c)0,3
d)3
1 5 1
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-27T19:46:47+01:00
Zad.1. Zapisz wyrażenia ,nie używając nawiasów.Zredaguj wyrazy podobne.
a.)2a+(3a-7) = 2a+3a-7
b.)x-(2x-3) = x-2x+3
c.)3x-(y-2x) = 3x-y+2x
d.)-(3a+6)-4 = -3a-6-4=-3a-10
e.)-(2x-1)-(3x+1) = -2x+1-3x-1=-5x
f.)(4a-7b)-(2a+3b) = 4a-7b-2a-3b=2a-10b
g.)(2p-r)+(2r-p) = 2p-r+2r-p=p+r
h.)(x+y)+(x-z)+(z-y) = x+y+x-z+z-y=2x

Zad.3.
Niech A oznacza sumę algebraiczną 3x-y niech B oznacza x-1,a C niech oznacza sumę -3x-y.wykonaj działania;

a.)A+B = (3x-y)+(x-1)=3x-y+x-1=4x-y-1
b.)A+B-C = (3x-y)+(x-1)-(-3x-y)=3x-y+x-1+3x+y=7x-1
c.)A-B-C = -(3x-y)-(x-1)-(-3x-y)=-3x+y-x+1+3x+y=-x+1+2y
d.)A-(B-C) = (3x-y)-[(x-1)-(-3x-y)]= 3x-y-(x-1+3x+y)=3x-y-(4x+y-1)=3x-y-4x-y+1=-x-2y+1

zad.4.
a.)4x - (x+6)+4 dla x=⅓ | 4*⅓ - (⅓+6)+4=(4/3)-2+4=3⅓

b.)(x²+1)-(x²-2) +10 dla x=2,2 | (2,2²+1)-(2,2²-2)+10= (4,84+1)-(4,84-2)+10= 5,84-2,84+10=13

c.)(a+4b)-(5+2a)- (3b-5) dla a=-0,1 i b=0,2 | (-0,1+4*0,2)-(5+2*-0,1)-(3*0,2-5)= 0,7-4,8+4,4=0,3

d.)(-a²+2ab-1)+(a²-4ab+5) dla a=¼ i b=2 | (-¼²+2*¼*2-1)+(¼²-4*¼*2+5)= -1/16+1-1 + 1/16-2+5=3

Wszystkie działania są po kolei
3 1 3