Odpowiedzi

2010-01-27T19:55:17+01:00
Morze- część oceanu oddzielona łańcuchem wysp, progiem podmorskim lub rozczłonkowanym lądem. W znaczeniu ogólnym przeciwieństwo lądów lub całość wód oceanicznych.

ocean- powłoka wody słonej pokrywająca większą część kuli ziemskiej, część hydrosfery. Pow. 361 mln² . Rozróżnia się trzy oceany : Spokojny, Atlantycki, Indyjski. Ocean wywiera łagodzący wpływ na klimat. Jest najrozleglejszym środowiskiem życia.

rzeka- naturalny ciek słodkowodny, stały lub okresowy, płynący w dolinie i łożysku wyżłobionym w wyniku działania erozyjnego.
Rzeka jest zasilana przez opady atmosferyczne spadłe w jej dorzeczu. Ma ona źródła i ujście. Rzeka główna wraz z dopływami stanowi system rzeczny.

jezioro- naturalne zagłębienie lądu wypełnione wodą. Rozróżnia się m.in.jeziora : przymorskie, deltowe, morenowe, rynnowe, cyrkowe, krasowe, tektoniczne, kraterowe.

bagno- obszar trwale podmokły, porośnięty roślinnością przystosowaną do warunków środowiska. Powstaje w wyniku utrudnionego odpływu wód opadowych lub gruntowych . W bagnie zachodzi proces tworzenia się torfu.

mokradło-obszar namoknięty, błotnisty wraz z florą hydrofilną i grunt o kumulującym się materiale organicznym.

:) :) :)
26 3 26