Zadanie 1 strona 80 w podręczniku Chemia Nowej Ery .
Polecenie: Przedstaw zapis cząsteczkowy i jonowy równań reakcji chemicznych otrzymywania soli trudno rozpuszczalnych, dysponując tylko roztworami:
K₂CO₃ ,(NH₄)₃PO₄ ,Ba(NO₃)₂ , CuSo₄, AlBr₃

1

Odpowiedzi

2010-01-27T20:00:04+01:00
CuSO4 + Ba(NO3)2 ---> Cu(NO3)2 + BaSO4 (osad)
Cu^2+ + SO4^2- + Ba^2+ + 2NO3^- ----> Cu^2+ + 2 NO3^- + BaSO4

AlBr3 + (NH4)3PO4 -----> AlPO4 (osad) + 3 NH4Br
Al^3+ + 3Br^- + 3NH4^+ + PO4^3- ----> AlPO4 + 3NH4^+ + 3Br^-

CuSO4 + K2CO3 ----> CuCO3 (OSAD) + K2SO4
Cu^2+ + SO4^2- + 2K^+ + CO3^2- ----> CuCO3 + SO4^2- + 2K^+

Znaczek ^ oznacza ładunek jonu (to co jest za ^ piszemy u góry, jak w potędze)