Odpowiedzi

2010-01-27T19:38:16+01:00
Zacznę od tego, że napisze wiersz o Paulinie,
która jest dobra w kadej dziedzinie.
Jest energiczna w domu,
spokojna w szkole,
na każdym balu tańczy wesoło w kole.
Świetnie skacze na skakance,
wymyśla ciekawe nowoczesne tańce.
Na przerwie bawi się z koleżankami,
na lekcji uważnie słucha pani.
To uczennica solidna, obowiązkowa,
każdy w potrzebie ją woła.
Ma do niej sprawę,
przykład z dzielenia,
gdy ma jakiś problem,
kłopoty z tabliczką mnożenia.
My wszyscy Paulinę lubimy,
jest ciągle uśmiechnięta, pogodna,
z wszystkimi zawsze zgodna.