Odpowiedzi

2010-01-27T19:54:24+01:00
Reakcje endoenergetyczne:
- rozpad termiczny wodorotlenku miedzi II
- fotosynteza
- termiczny rozpad saletry amonowej
- chlorowanie alkanów
są to reakcje, które zachodzą gdy do układu zostanie dostarczona odpowiednia ilość energii