Przetłumacz na angielski :
segregacja odpadów
segregacja kontenerowa dotyczy większości osób mieszkających w blokach i kamienicach gdzie ustawione są zestawy kontenerów . Odpady niebezpieczne mogą być składowane jedynie na na specjalnych składowiskach lub na odpowiednio zabezpieczonych częściach składowisk komunalnych .

Ja uważam że problem z segregacją śmieci jest taki że ludzie nie zdają sobie sprawy ile plastikowe butelki , foliowe torebki lat się rozkładają .

W segregacji śmieci możemy pomóc :
-stawiając w każdej miejscowości pojemniki na śmieci
-wkładając papier , szkło , folie , metal we właściwe pojewniki
-nie wyrzucać śmieci do lasów lub rowów
-

1

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-01-27T19:43:20+01:00
Waste segregation.
Segregation of container concerns most people living in tenement blocks and where the containers are positioned sets. Hazardous waste can be stored only in special landfills or properly secured parts of the municipal landfills.

I think that the problem of segregation of waste is such that people don't realize how many years plastic bottles, plastic bags to decompose.

The segregation of garbage we can help:
-putting in any place garbage cans
-disposed the paper, glass, foil, metal in suitable containers
-do not throw garbage into the woods or ditch