Wpisz do tabelki wszystkie znane Ci Zasługi Stanisława Augusta Poniatowskiego, a także argumenty przeciwko niemu. Następnie dokonaj oceny panowania króla.

a) Stanisław August Poniatowski był dobrym królem, ponieważ:
b) Stanisław August Poniatowski był złym królem, ponieważ:
c) Ocena

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-27T20:56:51+01:00
Rządy Stanisława Augusta Poniatowskiego:
a) plusy
- doceniał rolę nauki. Za jego panowania powstała Komisja Edukacji Narodowej. Pierwsze na świecie ministerstwo oświaty.
A także powstała Szkoła Rycerska.Przeznaczona dla ubogiej młodzieży.
-zamierzał wychowywać obywateli w duchu miłości i poświęcenia dla ojczyzny.
- rozpowszechnione czytelnictwo książek i czasopism.
-stworzenie Łazienek
-odbudowa niektórych rezydencji
- opieka nad artystami m. in. obiady czwartkowe
-czasopismo "Monitor"

Moim zdaniem przeznaczył duże sumy pieniędzy na budowle architektoniczne zamiast na oświatę.

Stanisław August Poniatowski był dobrym królem, ponieważ doceniał rolę nauki i chciał, żeby jego kraj się rozwijał.