1.Prostopadłościenna sala lekcyjna ma wymiary 9m x 6m x 3m. Oblicz masę powietrza w tej sali,przyjmując, że jego gęstość jest równa 1,29g/dm3(sześcienny)
2. Prostopadłościenna sala lekcyjna ma wymiary 9,2m x 6,3m x 3,4m. Oblicz masę powietrza w tej sali,przyjmując, że jego gęstość jest równa 1,29g/dm3(sześcienny)

Rozwiążcie obydwa zadania pliss :) dajee naj :)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-27T19:53:30+01:00
Zad.1
90dm × 60dm × 30dm = 162000 dm³
ρ × V= m
1,29g/dm³ × 162000 dm³= 208980g

zad. 2
92dm×63dm×34dm=197064dm³
1,29g/dm³ ×197064dm³= 254212,56dm³
7 3 7