Odpowiedzi

2010-01-27T23:56:34+01:00
-Rzeczownik - co ? kto?
-Czasownik - co robi ? co się z nim dzieje ?
-Przymiotnik - jaki , jaka , jakie?
-Przysłówek - nieodmienna część mowy jak ? , gdzie ?,kiedy?,,Niechaj zapamięta każda mądra głowka , że jak? gdzie? kiedy to pytania przysłówka :)"
-Zaimek - odmiana przez :przypadki ,liczby oraz rodzaje.
-Liczebnik - ilu , ile, który z kolei?
-Przyimek-to nieodmienna cześć mowy.określa miejsce,czas lub przyczynę zjawiska,o którym mowa w zdaniu.np: do ,po
-Spójnik-to nieodmienna część mowy .Spaja wyrazy np: i ,oraz,albo,lub.

Środki poetyckie to m.innymi :
-Alegoria
-animizacja
-antonimy
-apostrofa
-epitet
-porównanie
-powtórzenie
-zdrobnienie , zgrubienie :)
8 4 8