Odpowiedzi

2010-01-27T19:56:29+01:00
Co to jest agresja?
Pojęcie to bywa definiowane różnie. Najprostsze objaśnienie: “agresja jest to zachowanie polegające na celowym wyrządzeniu krzywdy lub przykrości”.
Przejawy agresji
Wśród dzieci i młodzieży zaobserwować można następujące przejawy agresji:
1. napastliwość fizyczna (agresja fizyczna) – używanie siły fizycznej przeciw innym, np.: bójki, z innymi, bicie, grożenie biciem, zachęcanie do bicia, przestraszanie.
2. napastliwość słowna – wyrażanie negatywnych uczuć w formie i treści wypowiedzi: kłótnie, krzyki, wyśmiewanie , przezywanie, ośmieszanie, dokuczliwość słowna.
3. napastliwość pośrednia – zachowania agresywne, które bezpośrednio
nie godzą wprost w kogoś: szkodzenie poza plecami, tupanie.
CZYNNIKI SPRZYJAJĄCE POWSTAWANIU AGRESJI W SZKOLE


1 . Niepowodzenia w nauce.
2 . Brak akceptacji w grupie rówieśniczej.
3 . Brak akceptacji ze strony nauczyciela i pracowników szkoły.
4. Przymus siedzenia w ławce.
5. Brak możliwości indywidualnego traktowania ucznia w jego problemach szkolnych.
6 . Wywieranie presji przez uczniów starszych i odwrotnie.
7 . Zatłoczone korytarze , szatnie , duża liczebność klas.
8 . Chęć zwrócenia na siebie uwagi.
9 . Frustracje przyniesione z domu.
10 . Brak asertywności.
11 . Niezaspokojone podstawowe potrzeby dziecka ( potrzeba miłości, akceptacji,
potrzeba żywienia, potrzeby ekonomiczne).
12 . Brak tolerancji.
13 . Postawa nauczyciela budzi w dziecku negatywne emocje.
14 . Brak zrozumienia.
15 . Niska samoocena.
16 . Ograniczone możliwości realizacji zainteresowań i zamiłowań.
17 . Zbyt częste stosowanie zakazów i nakazów.
18 . Poczucie niesprawiedliwości.
19 . Wyścig szczurów- zła rywalizacja.
20 . Porównywanie dziecka do dziecka.
21 . Przymus odrabiania lekcji.
2 5 2
2010-01-27T19:57:45+01:00
Nie wszyscy zgadzają się jednak z definicją agresji, przyjmowaną w psychologii społecznej. Niektórzy badacze rozumieją agresję raczej jako wrodzony popęd, a nie zachowanie. Tak rozumiana jest agresja w teoriach psychologii głębi, np. w psychoanalizie i teoriach pochodnych, psychologii ewolucyjnej oraz po części w neuropsychologii. Wg badaczy z tego nurtu agresja jest popędem wrodzonym, który działa podobnie jak popęd seksualny: wraz z upływem czasu dochodzi do kumulowania się napięcia popędowego, które co pewien czas musi zostać rozładowane w odpowiednim zachowaniu. Ludzie różnią się siłą popędu (czytaj: częstością aktów agresywnych) oraz dojrzałością mechanizmów, które przekładają siłę popędu (impuls popędowy) na zachowanie - czyli dojrzałością reakcji agresywnych. Badacze z tego nurtu skupiają się na opisaniu rozwoju agresji w ciągu życia oraz badaniu biologicznego podłoża agresji (np. wpływu hormonów, genów, neurotransmiterów i innych czynników biologicznych na zachowania agresywne). Zobacz też: teoria agresji wrodzonej.

Jeszcze inne ujęcie proponuje teoria frustracji - agresji. Badacze ci są zdania, że przyczyną zachowań agresywnych są nieprzyjemne sytuacje i stany - frustracje. W myśl tej teorii zachowania agresywne są zwykle sprowokowane przez czynniki zewnętrzne, które wywołują u ludzi nieprzyjemne stany wewnętrzne takie jak gniew, lęk, ból, nuda etc. Instynktowną reakcją na te nieprzyjemne stany staje jest zachowanie agresywne. Badacze z tego nurtu opisywali przyczyny pojawiania się frustracji, czynniki nasilające frustrację oraz procesy poznawcze, od których zależy interpretowanie danej sytuacji jako frustrującej, w odróżnieniu od sytuacji wywołującej deprywację.
3 5 3
2010-01-27T20:06:36+01:00
Agresja jest to pojęcie znane dla wszystkich zwłaszcza młodzieży. Agresje najczęsciej spotkamy w szkole np. koledzy przezywają się w pewnej chwili jeden nie wytrzymuje podchodzi do niego i bije, jest to zachowanie naganne. możemy się spotkać z agresją pośród dorosłych ludzi, którzy sprzeczają sie np. za piniądze i dochodzi do bijatyki, potem są z tego wyciągane wielkie konsekwencję, ponieważ człowiek pobity może zgłosić to na policję i wytoczyć za to proces karny. Również w domach jest agresja, gdy rodzice grożą sobie i także dochodzi do konfrontacji. Niestety dzieci mogą mieć to w psychice przez całe dzieciństwo ale także w życiu dorosłym. I takie właśnie zachowania naśladują dzieci, którzy widzieli to u rodziców i zaczepiają innych i zaczynają bić się. Moim zdaniem agresja już zawsze będzie w naszym życiu, ponieważ nad tym nie da się zapanować.

Nie wiem czy dobrze.
4 4 4