Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-04T15:05:40+02:00
Ob=28cm
a-I bok
b-II bok
Ob=2a+2b

ukladam uklad
2a+2b=28 /:2
a=3b

a+b=14
a=3b


3b+b=14
a=3b


4b=14
a=3b

b=7/2=3,5cm
a=3* 3,5=10,5cm
2009-10-04T15:07:12+02:00

a - dł boku krótszego
3a - dł boku dłuższego
28- obwód
a+a+3a+3a=28
8a=28
a=28/8=7/2=3 1/2
3a= 3*7/2= 21/2= 10 1/2
2009-10-04T15:25:17+02:00
Dane: Szukane:
L=28cm a=?
a=3b b=?

L=2a+2b
L=2*3b+2b
L=6b+2b
L=8b |:8
b=²⁸/₈
b=3½

a=3b
a=3*3½
a=3*⁷/₂
a=²¹/₂
a=10½
Odp. Długości boków danego równoległoboku wynoszą 3½ oraz 10½.