1. Oblicz, w jakim stosunku masowym połączone są atomy węgla, wodoru i tlenu w alkoholu o masie cząsteczkowej równej masie cząsteczkowej heptanu pomniejszonej o 12u.

2.Pewien gatunek wina zawiera 11,5% alkoholu etylowego. Oblicz ile gramów etanolu znajduje sie w 600g wina.

3.Uzupełnij równania reakcji chemicznych:
a) ....C2H5OH + ..... ---->....C + .......
b) ....C2H5OH + 3 O2 ---->...... + .......
c) ...... ---- (nad strzalka pisze: drożdże)--> ....C2H5OH+ ....CO2
d) .....C2H5Oh + ...... ----> ....CO + .....

4. Napisz równianie reakcji etanolu z potasem i nazwy produktów tej reakcji chemicznej.

1

Odpowiedzi

2012-12-20T13:11:10+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).

Zad1)
mC7H16=100u
100u-12u=88u

CnH2n+1 OH=88u
12n+2n+1+16+1=88
14n=70
n = 5
C5H11OH
mC : mH : mO = 60 : 12 : 12

mC : mH : mO = 15 : 3 : 4

Zad2)
Cp=11,5%
mr=600g
ms=Cp*mr/100%
ms=11,5*600/10

ms = 69g

Zad3)
a) C2H5OH + O2 ---> 2C + 3H2O
b) C2H5OH + 3 O2 --->..2CO2 + 3H2O
c) C6H12O6 --- drożdże--> 2C2H5OH + 2CO2
d) C2H5OH + 2O2 ---> 2CO + 3H2O

Zad4)
2C2H5OH + 2K ---> 2C2H5OK + H2 ... etanolan potasu + wodór