Odpowiedzi

2010-01-27T20:04:14+01:00


Państwa Trzeciego Świata utraciły opiekę ze strony metropolii po uzyskaniu niepodległości. Narodziły się konflikty na tle ideowym, kulturowym, narodowościowym. Problemem stał się także analfabetyzm jak i gwałtowny przyrost naturalny.
Uważam, że problemy dotyczące Państw Trzeciego Światu są o wiele "cięższe", niż te doskwierające Polsce czy Niemcom.