Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-27T19:54:38+01:00
Ze względu na orientację badawczą można wyodrębnić:

socjologię fenomenologiczną
socjologię historyczną
socjologię krytyczną
socjologię matematyczną
Najważniejszym podziałem jest podział na specjalizacje. Część z nich uzyskała dużą autonomię w ramach socjologii. W Polskim Towarzystwie Socjologicznym mają swoje sekcje następujące specjalizacje:

antropologia społeczna,
historia socjologii,
praca socjalna,
socjologia dewiacji i kontroli społecznej,
socjologia medycyny,
socjologia miasta,
socjologia nauki,
socjologia prawa,
socjologia religii,
socjologia wsi i rolnictwa,
socjotechnika.
2010-01-27T19:56:24+01:00
Główny podział:
makrosocjologia
mikrosocjologia
inne:
socjologia fenomenologiczna historyczna krytyczna i oczywiście matematyczna
  • Użytkownik Zadane
2010-01-27T19:57:34+01:00
Socjologię na statykę i dynamikę socjologiczną. Statyka socjologiczna opisuje genezę i uwarunkowania społeczne, wspólne we wszystkich epokach, a zatem społeczny charakter człowieka, istnienie rodziny, podział pracy, strukturę władzy.
-ogólną (teoretyczna): metodologia, struktur społecznych, zmian społecznych
-szczegółową (badawcza): kultury (np. masowej), medycyny, sportu, pracy, nauki i wiedzy, rodziny, wychowania, religii, prawa, patologia życia społecznego. Natomiast dynamika socjologiczna bada prawa rozwoju społecznego. Rozwój ten przebiega według trzech uniwersalnych faz, wcześniej już wymienionych.