Odpowiedzi

2010-01-27T21:14:14+01:00
Przekroj osiowy stozna jest trojkatem rownobocznym o wysokosci 6cm.Oblicz pole powierzchni bocznej stozka


h=a√3÷2
a=4√3 cm
r=2√3 cm


l= (2√3)² + 6² = x²
l=4√3 cm

Pole boczne= Πrl
P= 2√3 × 4√3 x Π
P=8√6Π cm²