Odpowiedzi

2010-01-27T20:12:43+01:00

Pc = πr²+πrl
Pc = 96π
d = 12
r = 6
l = ?
H = ?
V = ⅓πr²H

Przyrównujemy dane o polu (wzór i wynik)
πr²+πrl = 96π |:π
r²+rl = 96
6²+6l = 96
36 + 6l = 96
6l = 60
l = 10

Po narysowaniu wysokości otrzymujemy trójkąt prostokątny, w którym stosujemy twierdzenie Pitagorasa.

H² + r² = l²
H² + 6² = 10²
H² + 36 = 100
H² = 100 - 36
H² = 64
H = 8

V = ⅓π * 6² * 8
V = ⅓π * 36 * 8
V = 12π * 8
V = 96π