Odpowiedzi

2010-01-27T20:35:49+01:00
CaCO3 ---> CaO + CO2

Obliczamy masę CaCO3
MCa = 40
MC = 12
MO = 16
M = 40 + 12 + 48 = 100g ---> masa CaCO3

Z reakcji wynika że z 1 mola węglanu otrzymujemy 1mol CO2

1 mol ----> 100g
x moli ---->12g

x = 12 / 100
x = 3 / 25 mola CaCO3 i tyle samo CO2

1 mol CO2 zajmuje 22,4dm3
3 / 25 --------------> x
x = 3 * 22,4 / 25
x = 2,7dm3

Odp. Otrzymany w reakcji CO2 zajmuje 2,7dm3 objętości.