1)Okres panowania ostatnich Jagiellonów nazywamy złotym ponieważ:
a) doskonale rozwijała się gospodarka
b) władcy prowadzili skuteczna politykę dynastyczna
c) nastąpił rozkwit nauk i sztuki
2)Charakterystyczna cecha polskiego renesansu to:
a) całkowita izolacja od obcych wzorów zwłaszcza włoskich
b) głoszenie idei wolności i tolerancji religijnej
c) mecenat władców nad kultura
3) Aby obejrzeć zabytki polskiego renesansu warto zwiedzić:
a) Kraków
b) Zamość
c) Malbork
d) Warszawę
4)Konsekwencje konstytucji wicklinowi był:
a) uchwalenie nowych praw tylko za zgodą sejmu
b) zagwarantowanie szlachcie nietykalności osobistej i majątkowej
c) zobowiązanie króla do niezwoływanie pospolitego ruszenia bez zgody szlachty

2

Odpowiedzi

2010-01-27T20:17:49+01:00
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-27T20:18:07+01:00