Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-27T20:13:24+01:00
Karpaty :
* Karpaty Zachodnie
o Zewnętrzne Karpaty Zachodnie
+ Karpaty Austriacko-Morawskie i Środkowomorawskie (oddzielone od siebie doliną Dyji, a od Bielaw doliną Morawy, które mogą być traktowane jako część Kotliny Panońskiej),
+ Pogórze Beskidzkie,
+ Bielawy,
+ Beskidy Zachodnie i Środkowe.
o Centralne Karpaty Zachodnie
+ Małe Karpaty,
+ łańcuchy Małofatrzański, Wielkofatrzański, Tatrzański i Niżnotatrzański,
+ Dolina Środkowego Wagu,
+ obniżenia Orawsko-Podhalańskie, Nitrzańsko-Turczańskie i Liptowsko-Spiskie.
o Wewnętrzne Karpaty Zachodnie
+ Bruzda Hronu,
+ Łańcuch Rudaw Słowackich,
+ kotliny Południowosłowacka i Koszycka,
+ Kras Słowacko-Węgierski,
+ Czerehat,
+ Góry Tokajsko-Slańskie,
+ Średniogórze Północnowęgierskie.
* Karpaty Wschodnie
o Zewnętrzne Karpaty Wschodnie
+ Beskidy Wschodnie,
+ Karpaty Mołdawsko-Munteńskie,
+ Subkarpaty Wschodnie.
o Wewnętrzne Karpaty Wschodnie
+ Karpaty Marmaroskie,
+ Kotlina Marmaroska,
+ Góry Rodniańskie,
+ Góry Bystrzyckie,
+ Łańcuch Wyhorlacko-Gutyński i Kelimeńsko-Hargicki,
+ Obniżenie Gheorgeńsko-Braszowskie.
* Karpaty Południowe
o grupy górskie Fogaraska, Parîngu i Godeanu-Retezat,
o Poiana Ruscă,
o Góry Banackie,
o Subkarpaty Południowe.
* Góry Zachodniorumuńskie
o Masyw Biharu,
o Góry Maruszy, Kereszu i Seş-Meseş.
* Wyżyna Transylwańska
o wyżyny Samoszu i Tyrnawska,
o Równina Transylwańska,
o Dolina Środkowej Maruszy,
o kotliny Fogaraska, Sybińska i Haţeg.

Sudety dzielą się na:

* najwyższe Sudety Zachodnie - najwyższy szczyt Śnieżka (cz. Sněžka, niem. Schneekoppe) 1602 m n.p.m. w Karkonoszach,
* Sudety Środkowe - najwyższy szczyt Velká Deštná 1115 m n.p.m. w Górach Orlickich, a po polskiej stronie Orlica (cz. Vrchmezí) 1084 m n.p.m. również w Górach Orlickich,
* Sudety Wschodnie - najwyższy szczyt Pradziad (cz. Praděd) 1492 m n.p.m. w Jesionikach, a po polskiej stronie Śnieżnik (cz. Králický Sněžník, niem. Glatzer Schneeberg) 1425 m n.p.m. w Masywie Śnieżnika.
1 5 1