Odpowiedzi

2010-01-27T20:12:06+01:00
Czasownik odmienia się przez liczby - pojedyncza i mnoga, przez kto co? (czyli podmiot, ja, my, wy, ty, itd...) i przez czasy przeszły, teraźniejszy i przyszły. Wyróżniamy jeszcze tryby czasownika: oznajmujący, rozkazujący i przypuszczający.
10 2 10
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-27T20:13:09+01:00
Czasownik nazywa czynności i stany (co robi? co się z nim dzieje?) Odmiana: liczby, rodzaje (tylko w cz. przeszłym i niektórych formach czasu przyszłego), osoby, czasy, strony, tryby. Niektóre nieodmienne formy czas. to: bezokolicznik, formy zakończone na -no, -to :)
7 2 7
  • Użytkownik Zadane
2010-01-27T20:20:23+01:00
I. Jest odmienną częścią mowy np. biega.
II. Odpowiada na pytania: co robi? co się z nim dzieje?
III. Co nazywa: czynność i stan.
IV.Kategorie czasownika:
a) osoby (ja, ty, on, ona, ono, my, wy, oni, one)
b) liczby - liczba pojedyncza i mnoga
c) rodzaje: męski (on), żeński (ona) i nijaki (ono) w liczbie pojedynczej oraz męskoosobowy (oni) i niemęskoosobowy (one) w liczbie mnogiej.
d) strony - czynna (np. myję), bierna (np. jest myte), zwrotna (np. myję się)
e) tryby - oznajmujący (śpiewam), przypuszczający (śpiewałabym), rozkazujący (śpiewaj!)
f) czasy -teraźniejszy (np. piszę), przeszły (np. pisałam), przyszły prosty (np. piszę), przyszły złożony (np. będę pisać lub będę pisała)
g) aspekt lub postać - czasowniki dokonane i niedokonane

Liczę na naj :)
20 4 20