Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-27T20:12:34+01:00
1 - one [łan]
2 - two [tu]
3 - three [fri]
4 - four [for]
5 - five [fajf]
6 - six [siks]
7 - seven [sewen]
8 - eight [ejt]
9 - nine [najn]
10 -ten [ten]
11 - eleven [ilewen]
12 - twelve [tłelf]


Liczby od 13 do 19 można utworzyć na podstawie pierwszej 10 dodając końcówkę -teen

13 - thirteen [firtin]
14 - fourteen [fortin]
15 - fifteen [fiftin]
16 - sixteen [sikstin]
17 - seventeen [sewentin]
18 - eighteen [ejtin]
19 - nineteen [najntin]

Liczebniki oznaczające dziesiątki tworzymy przez dodanie przyrostka -ty do odpowiednich liczebników:

20 - twenty [tłenti]
30 - thirty [firty]
40 - forty [forti]
50 - fifty [fifti]
60 - sixty [siksti]
70 - seventy [sewenti]
80 - eighty [ejti]
90 - ninety [najnti]

Przy liczebnikach 100 1,000 oraz wielokrotnościach używamy przedimka nieokreślonego "a" lub liczebnika "one":

100 - a hundred (one hundred) [handret]

W pisowni liczebników głównych od 1,000 włącznie rzędy wielkości oddzielamy przecinkiem:

1,000 - a thousand (one thousand) [tałzynd]
1,000,000 -a million (one million)
2010-01-27T20:14:41+01:00
1 - one
2 - two
3 - three
4 - four
5 - five
6 - six
7 - seven
8 - eight
9 - nine
10 -ten
11 - eleven
12 - twelve
13 - thirteen
14 - fourteen
15 - fifteen
16 - sixteen
17 - seventeen
18 - eighteen
19 - nineteen
20 - twenty
30 - thirty
40 - forty
50 - fifty
60 - sixty
70 - seventy
80 - eighty
90 - ninety