Hej czy możecie przetłumaczyć mi ten tekst z góry dzięki :)
In polar regions there are two seasons winter and summer. It is usually vert cold and there isn.t any sun for six months of the year. There is snow and ice all year and plants don.t usually grow there. There aren.t any land animals in Antarctica but there are some birds and sea animals, for example, penguins and killer whales. There are some land animals in the Arctic, for example, polar bears and seals. Some deserts are cold and dry, for example the Gobi Desert in Central Asia. But deserts are usually very hot. Often, there isn.t any water but some plants grow in deserts, for example, cactuses. There are other plants and trees in oases because there is some water there. Some animals like the hot weather,for example, snakes lizards and insects. Rainforests are hot and wet. There aren.t any seasons and every day is hot and rainy. The plants like the hot weather and rain they are often big with colourful flowers. There are thousands of species of birds and animals, too. For example, there is a poisonous bird called the Pitohui

3

Odpowiedzi

2010-01-27T20:13:23+01:00
W regionach polarnych są dwa zimą i latem. Jest to zazwyczaj vert zimno i nie isn.t firmy Sun przez okres sześciu miesięcy w roku. Nie ma śniegu i lodu przez cały rok i roślin don.t zwykle rosną tam. Nie aren.t wszelkie zwierzęta lądowe w Antarktyce, ale są pewne ptaków i zwierząt morskich, na przykład, pingwinów i wielorybów killer. Istnieje kilka zwierząt lądowych w Arktyce, na przykład, niedźwiedzie polarne i foki. Niektóre pustynie są zimne i suche, na przykład na pustyni Gobi w Azji Środkowej. Ale pustynie są zazwyczaj bardzo gorąco. Często zdarza się, że isn.t wodę, ale niektóre rośliny rosną na pustyniach, na przykład kaktusy. Są też inne rośliny i drzewa w oazach, ponieważ nie ma tam trochę wody. Niektóre zwierzęta, takie jak upał, na przykład, węże jaszczurki i owady. Lasy deszczowe są gorące i wilgotne. Nie aren.t wszelkie sezonów i każdy dzień jest gorąco i deszczowo. Roślin takich jak upał i deszcz, często są one duże z kolorowymi kwiatami. Istnieją tysiące gatunków ptaków i zwierząt, too. Na przykład, nie jest trujący ptak zwany Pitohui
1 5 1
2010-01-27T20:20:48+01:00
W regionach polarnych są dwa zimą i latem. Jest to zazwyczaj zimno i nie ma słońca przez okres sześciu miesięcy w roku. Nie ma śniegu i lodu przez cały rok i rosną tam niezwykłe rośliny. Nie ma wszelkich zwierzęta lądowe w Antarktyce, ale są pewne ptaki i zwierzęta morskie, na przykład, pingwinyi wieloryby. Istnieje kilka zwierząt lądowych w Arktyce, na przykład, niedźwiedzie polarne i foki. Niektóre pustynie są zimne i suche, na przykład na pustyni Gobi w Azji Środkowej. Pustynie są zazwyczaj bardzo gorąco. Często zdarza się, że nie ma wody, ale niektóre rośliny rosną na pustyniach, na przykład kaktusy. Są też inne rośliny i drzewa w oazach, ponieważ jest tam trochę wody. Troche zwierząt lubi gorącą temperature, na przykład, węże jaszczurki i owady. Lasy deszczowe są gorące i wilgotne. Nie ma sezonów i każdy dzień jest gorący i deszczowy. Rośliny lubiące upał i deszcz, często są duże z kolorowymi kwiatami. Istnieją tysiące gatunków ptaków i zwierząt. Na przykład, żyje tam ptak zwany Pitohui.

;)
1 5 1
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-27T20:25:03+01:00
W regionach polarnych są dwa sezony zima i lato. Tam jest zwykle bardzo zimno i nie ma żadnego słońca do sześciu miesięcy w roku. Nie ma śniegu i lodu przez cały rok i roślin, zwykle tam nie rosną. Nie ma żadnych zwierząt lądowych na Antarktyce, ale są pewne ptaki i zwierzęta morskie, na przykład, pingwiny i walenie - zabójcy.Istnieje kilka zwierząt lądowych w Arktyce, na przykład, niedźwiedzie polarne i foki.Niektóre pustynie są zimne i suche, na przykład na pustyni Gobi w Azji Środkowej.Ale pustynie są zazwyczaj bardzo gorące. Często nie ma żadnej wody, ale niektóre rośliny rosną na pustyniach, na przykład kaktusy .Są też inne rośliny i drzewa w oazach, ponieważ nie ma tam ani trochę wody.Niektóre zwierzęta, w taki upał, na przykład, węże jaszczurki i owady.Lasy deszczowe są gorące i wilgotne. Nie ma żadnych sezonów i każdy dzień jest gorący i deszczowy. Rośliny w taki upał i deszcz, często są duże z kolorowymi kwiatami. Istnieją też tysiące gatunków ptaków i zwierząt. Na przykład, nie jest to trujący ptak zwany Pitohui
1 5 1