1. Zegar słoneczny w Krakowie (19 stopni 57 minut E) wskazuje godzinę 16.00. Która godzina czasu słonecznego jest w Pittsburghu (79 stopni 55 minut W)?
2. Określ godzinę i datę w miejscowości leżącej w strefie południka 135 stopni W, jeżeli dnia 3 lipca w Łodzi zegarki wskazywały godzinę 3.30
3. Określ długość geograficzną miejsca, mając dane: data-27 grudnia, godzina na szukanym południku-18.00, w Warszawie jest godzina 12.00.
4.Słońce góruje w Filadelfii (40 stopni N, 75 stopni W). Która godzina jest wówczas w Kalkucie (23 stopni N, 89 stopni E)?

1

Odpowiedzi

2010-01-27T23:01:04+01:00
Zad 1
19 + 79 = 98
98 *4 = 392 min
57 + 55 = 1s 52min
1*4= 4
392 + 4 + 52 = 448
448 / 60 = 7h 28min
8:32 Pittsburghu

Zad2
19+135=154
154*4=616
616+28=644
644/60= 10h 44min
15:46 2 lipca

Zad3
18 - 12 =6
6h = 360 min
360/4 = 90
południk 90stopni

Zad4
75+89=164
164*4=656min = 10h 56min
22 : 56 Kalkuta