Proszę o wypisanie znanych zabytków architektonicznych z okresu średniowiecza w stylu romański i gotyckim. UWAGA. Zabytki muszą znajdować się na terenie województwa świętokrzyskiego.
W tym zadaniu chodzi tylko o podanie nazwy zabytku i ewentualnie w jakiej miejscowości się znajduje.

2

Odpowiedzi

2010-01-27T20:31:37+01:00
1Bejsce – gotycki kościół pw. św. Mikołaja z przełomu XIV i XV wieku z renesansową kaplicą rodu Firlejów
2 Tarczek – romański kościół pw. św. Idziego z 1. połowy XIII wieku

Nie jest tego wiele, ale zawsze coś dobrze
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-27T20:35:35+01:00
ROMAŃSKIE:
kościół parafialny Wniebowzięcia NMP
kościół św. Jana Chrzciciela
kościół św. Mikołaja
Archiopactwo cystersów w Jędrzejowie,
kościół św. Piotra i Pawła
kolegiata św. Mikołaja i Wojciecha,
pocysterski kościół św. Floriana,
kościół św. Jakuba Starszego
kościół Wniebowzięcia NMP,
Kolegiata św. Marcina,
kościół św. Trójcy, poł.
kościół dominikański św. Jakuba
kościół św. Jana Chrzciciela,
kościół Narodzenia NMP,
opactwo benedyktyńskie
kościół św. Idziego
Zespół klasztorny cystersów z romańskim kapitularzem,
kościół klasztorny Najświętszej Marii Panny i św. Floriana,
kościół św. Mikołaja, relikty
kościół św. Jana Chrzciciela,
kościół joannitów św. Jana Chrzciciela
kościół św. Jana Chrzciciela,
pozostałości kaplicy św. Maurycego
kościół św. Trójcy