Odczytaj zdania i określ, czy są prawdziwe, czy fałszywe.

a) ∨ x + 1 = 7
x ∈ C

b) ∧ x - y > 0
x,y ∈ R

c) ∧ ∨ n ≥ x
x ∈ R n ∈ N

-----
Jeśli będą błędy, to proszę o poprawę...
a) Istnieje liczba x, należąca do zbioru liczb zespolonych, taka że x + 1 = 7.
Zdanie prawdziwe/fałszywe?
b) Dla każdego iloczynu liczb x i y, należących do zbioru liczb rzeczywistych, takich że różnica liczb x i y jest większa od 0.
Zdanie prawdziwe/fałszywe?
c) Dla każdej liczby rzeczywistej x, istnieje liczba naturalna N, taka że n jest większe lub równe x.
Zdanie prawdziwe/fałszywe?

1

Odpowiedzi

2009-10-04T15:31:59+02:00
A) jeśli patrzeć na liczby rzeczywiste jak na szczególne przypadki liczb zespolonych to
PRAWDA

b) FAŁSZ

c) PRAWDA
1 5 1