Zadania należy rozwiązać stosując zasadę zachowania energii mechanicznej.

W obliczeniach przyjmij g=10m/s2(kwadratową)


Zad.1. Największą prędkość, z jaką człowiek spadający swobodnie może bezpiecznie zetknąć się z ziemią wynosi 10/s.
Z jakiej największej wysokości człowiek może bezpiecznie skoczyć?
W obliczeniach pomiń opory ruchu.


Zad.2. Kamień rzucono pionowo do góry z prędkością początkową 40m/s. W obliczeniach pomiń opory ruchu.
Oblicz:

a) na jaką największą wysokość wzniesie się kamień?
b) jaką prędkość będzie miało to ciało na wysokości równej połowie największego wzniesienia?
c) jaka prędkość będzie mieć kamień na wysokości 5m.
d) prędkość, z jaką kamień powróci do poziomu wyrzucenia.
e) na jaką wysokość wzniesie się kamień, jeśli uwzględnimy opory ruchu i na ich
pokonanie ciało utraci 20% początkowej energii kinetycznej?

Zad. 3. Kamień rzucono pionowo w dół, nadając mu prędkość początkową 10m/s.
Pomiń wpływ oporów ruchu. Oblicz:

a) szybkość, jaką kamień uzyska na dnie studni o głębokości 20m.
b) czas jego spadania.

Zad. 4. Ciało o masie 0,5kg rozpędzono za pomocą sprężyny ściśniętej o 10cm.Stała sprężyny wynosi 50 N/m.
Jaką prędkość uzyska to ciało?

Zad. 5. Niewielka rakieta o masie 5kg wyleciała pionowo w górę z początkową prędkością 50m/s.
Oblicz wartość jej energii kinetycznej i potencjalnej po upływie 4s ruchu.
Na jakiej wysokości była wtedy rakieta. Pomiń opory ruchu.

Zad. 6. Piłeczkę pingpongową o masie 3g upuszczono z wysokości 1m na twarde podłoże. Po odbiciu od podłoża wzniosła się ona na wysokość 0,7m.

a) Oblicz, ile energii straciła piłeczka podczas odbicia.
b) Podaj dwie przyczyny, które powodują zmniejszenie energii mechanicznej.

Zad. 7. Ciało przesuwa się bez tarcia ku górze po równi pochyłej nachylonej pod kątem 20'(stopni) do poziomu. Ciału nadano prędkość początkową 6m/s.
Oblicz, jaką drogę pokona to ciało dzięki posiadanej energii kinetycznej.

1

Odpowiedzi

2010-01-27T20:41:14+01:00
Zad1
m*g*h=0.5*m*v2(kwadrat) /m
g*h=0.5*v2
10m/s2*h= 0.5*(10m/s)2
10m/s2*h= 0.5* 100m2/s2 /10m/s2
h=50m2/s2 / 10m/s2
h= 5m

główna zasada czyli zachowania energi
energia pontencjalna= energia kinetyczna
Ep=Ek
Ep= masa * przyspieszenie ziemskie 10m/s * wysokość
Ep= m*g*H

Ek= 0.5 * masa* szybkość do kwadratu
Ek= 0.5 *m* v2

ale po skróceniu masy wychodzi wzór bez masy

mgh=0.5mv2

gh=0.5v2
2 3 2