Odpowiedzi

2010-01-27T20:38:44+01:00
Zwrotka - powtarzający się kilkuwersowy układ rytmiczny o określonym rozkładzie rymów

list-pisemna wiadomość wysyłana przez jedną osobę (nadawcę) do drugiej (adresata).

Zaproszenie- to gatunek wypowiedzi, który często mylony jest z ogłoszeniem bądź zawiadomieniem. Jest formą, która informuje adresata (który może być pojedynczą osobą, bądź grupą osób) o danym wydarzeniu i poprzez odpowiednią motywację, nakłonienie go do pozytywnej odpowiedzi. Język powinien być uprzejmy, rozbudowany, acz zrozumiały dla odbiorcy. Wystąpią w nim związki frazeologiczne. Ważne jest, aby zaproszenie zachęcało wyglądem, wszelkie urozmaicenia, na przykład komputerowe animacje są wskazane.
2010-01-27T20:46:31+01:00
Zwrotka - powtarzający się w wierszu układ rytmiczny o określonym rozkładzie rymów.

zaproszenie - formuła, tekst wypowiedziany lub napisany przez zapraszającego. Ma na celu poinformować odbiorcę o tym na co, gdzie, kiedy i kto zaprasza.

list - pisemna wypowiedź skierowana do jakieś osoby czy instytucji. W zależności od rodzaju, może opowiadać, powiadamiać, wzywać.

^ Nie wiem, czy zasłużę sobie na najlepsze rozwiązanie, ale napisałam choć trochę. Mam nadzieję, że te konkretne informacje trochę pomogą. Pozdrowienia! ^.^