Odpowiedzi

2010-01-29T13:13:38+01:00
Cechy populacji:
a) rozmieszczenie - sposób zajmowania przestrzeni przez osobniki jednej populacji:
- rozmieszczenie skupiskowe (np. kępy trawy);
- rozmieszczenie losowe (np. drzewa, krzewy);
- rozmieszczenie równomierne (np. ziemniaki, truskawki).
b) liczebność-liczba osobników tworzących daną populację.
c) zagęszczenie,
d) rozrodczość,
e) śmiertelność,
f) struktura wiekowa.
2 3 2
2010-01-29T13:29:50+01:00
Cechy populacji:
a) rozmieszczenie
- rozmieszczenie skupiskowe
- rozmieszczenie losowe
- rozmieszczenie równomierne
b) liczebność:
-zagęszczenie
-rozrodczość
-śmiertelność
-struktura wiekowa
2 4 2