Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-29T23:10:50+01:00
Zad 1 gr b
U₁/r₁=E
F₁/q=E
gdzie R₁ to odległość od środka pola do punktu A
a U₁ to potencjal pola w punkcie A
z porownania otrzymujemy
U₁/r₁=F₁/q
F₁=kQq/r₁²
stad
U₁/r₁=kQ/r₁²
i U₁=kQ/r₁
wiemy ze Ep energia potencjalna
Ep=kQq/r₁
podstawiamy tu U₁
stąd Ep=U₁q
wiemy ze praca W=ΔEp
cialo przenosilismy od srodka pola do punktu A to W=U₁q
Teraz praca Wx ktora mamy znalezc
Wx=EpB-EpA
gdzie EpA to en.pot w pkcie A
a EpB analogicznie dla pkt B
podstawiajac
Wx=Ubq-U₁q
Wx=q(Ub-U₁)

zad 2 gr a
I - natezenie pradu w przewodniku
I=0,75A
r₁=0,5cm=0,005m
r₂=1,5cm=0,015m
B1-wektor indukcji dla odleglosci r1
B2-wektor indukcji dla odleglosci r2
widzimy ze r₂=3r₁
B1=μ*½*π*r₁
B2=U*½*π*r₂=U*I/6*π*r1
po porownaniu wartosci B1 i B2 otrzymujemy
B1=3B2

prosze o naj:)
1 5 1