Zapisz za pomocą wyrażeń algebraicznych i znaku równości następujące prawa:
a) Suma liczby i liczby do niej przeciwnej jest równa 0.
B) sześcian ilorazu liczb jest równy ilorazowi sześcianów tych liczb.
c) Wartość ilorazu nie zmieni się, jeśli dzielną i dzielnik pomnożymy przez 5

1

Odpowiedzi

2010-01-27T20:44:42+01:00
A.a+(-a)=0
B.(a:b)³=a³:b³
C.a/b=5a/5b

1 5 1