Zlokalizowany na prawym brzegu Nogatu zespół zamkowy stanowi rozległy kompleks o powierzchni około 25 ha. W jego skład wchodzą : Zamek Wysoki , Zamek Średni , a także Przedzamcze, zwane również zamkiem niskim. Wzniesiony na rzucie prostokąta o przybliżonych wymiarach 51m x 61 m z wewnętrznym dziedzińcem , Zamek Wysoki pełnił funkcję siedziby komtura i dwunastu braci zakonnych .
Oszacuj , jaką część całego kompleksu zamkowego zajmuje Zamek Wysoki.

1

Odpowiedzi

2010-01-27T21:06:33+01:00
51m*61m--wymiary Zamku Wysokiego
3111m²
1ha=10000m²
25ha=250000m²
3111:250000=0,012444
odp.Zamek Wysoki zajmuje~(w przybliżeniu)1/100(jedna setna) lub12/1000(dwanaście tysięcznych)lub około 1,24% całego kompleksu