Gdy ciało przesuwa się po linii prostej i spełnione są warunki:
-zwrot działającej siły jest zgodny..................
-siła ma............. wartość
to pracą nazywamy iloczyn...........................
i...........................,co zapisujemy za pomocą wzoru W=F*s

3

Odpowiedzi

2009-10-04T15:32:06+02:00
Jeżeli siła jest zgodna z przesunięciem ciała to pracę obliczamy mnożąc wartość działającej siły przez drogę jaką pokonało ciało

Kierując saię tą zasadą ja uzupełniła bym brakujące wyrazy słowami :
* przesunięciem ciała
* działającą
* siły i drogi
2009-10-04T15:34:13+02:00
- zwrot działającej siły jest zgodny ze zwrotem lini po której się przesówa
-siła ma nie znaną wartość
to pracę nazywamy iloczynek praca, siła i czas
co zapisujemy za pomocą wzoru W=F*S
1 5 1
2009-10-04T17:46:27+02:00
- zwrot działającej siły jest zgodny ze zwrotem lini po której się przesówa
-siła ma nie znaną wartość
to pracę nazywamy iloczynek praca, siła i czas
co zapisujemy za pomocą wzoru W=F*S