Rozwiąż podane układy ruwnań dowolną metodą:

a) 3(x-½)+2(y+3)=3 ½
{
3x-1 kreska ułamkowa 3 -y+3kreska ułamkowa 2=-1
b) x-3kreska ułamkowa 4 - y+5kreska ułamkowa 2 =-1,5
{
x-3kreska ułamkowa 2 - 2y-7kreska ułąmkowa 3=1
c) 2x-5kreska ułamkowa - x-6y kreska ułamkowa 4=x+y kreska ułamkowa 2
{
3x-1kreska ułamkowa 10 + 2y-5kreska ułamkowa 5=2x+y kreska ułamkowa 2
d)x-3kreska ułamkowa 5 - y+1kreska ułamkowa 2=1-(x-y)
{
4x-1kreska ułamkowa 3 - y-3kreska ułamkowa 6=2(x-y)

PROSZE ZRÓBCIIE MII TO . MUSZE MIIEC TO NA JUTRO .! . DAM NAJLESZĄ .!.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-28T07:46:03+01:00
Mam nadzieję,że dobrze się domyśliłam i o taki zapis chodziło


a) 3(x-½)+2(y+3)=3 ½
(3x-1)/3-(y+3)/2=-1 (x6)

3x-3/2+2y+6=3i1/2
6(3x-1)/3-6(y+3)/2=-1x6 (skracamy ułamki)

3x=3i1/2-6-2y+3/2
2(3x-1)-3(y+3)/=-1x6

3x=-1-2y
6x-2-3y-9=-6

x=-1/3-2/3y
-3y=-6+9+2-6x

x=-1/3-2/3y
-3y=5-6x

x=-1/3-2/3y
-3y=5-6(-1/3-2/3y)

x=-1/3-2/3y
-3y=5+2+4y

x=-1/3-2/3y
-3y-4y=7
-7y=7
y=-1

x=-1/3-2/3x(-1)
x=-1/3+2/3
x=1/2
y=-1

b)(x-3)/4-(y+5)/2=-1,5 (x4)
(x-3)/2-(x-6y)/4=(x+y)/2(x4)

4(x-3)/4-4(y+5)/2=-1,5 x4
4(x-3)/2-4(x-6y)/4=(x+y)/2(x4)

x-3-2(y+5)=6
2(x-3)-(x-6y)=2x+2y

x-3-2y-10=6
2x-6-x+6y=2x+2y

x=19+2y
6y-2y=2x-2x+x+6
4y=x+6
4y=19+2y+6
4y-2y=25
2y=25
y=12,5
x=19+2(12,5)
x=19+25
x=44
y=12,5

c)(2x-5)/2-(x-6y)/4=(x+y)/2 (x4)
(3x-1)/10+(2y-5)/5=(2x+y)/2 (x10)

4(2x-5)/2-4(x-6y)/4=(x+y)/2(x4)
10(3x-1)/10+10(2y-5)/5=(2x+y)/2(x10)

2(2x_5)-(x-6y)=2(2x+y)
3x-1+2(2y-5)=5(2x+y)

4x-10-x+6y=2x+2y
3x-1+4y-10=10x+5

4x-x-2x=2y-6y+10
4y=10x+5-3x+1+10

x=10-4y
4y=7x+16
4y=7(10-4y)+16
4y=70-28y+16
4y+28y=86
32y=86
y=86/32
y=2i11/16
x=10-4(86/32)
x=10-86/8
x=10-10i3/4

x=-3/4
y=2i11/16


d)(x-3)/5-(y+1)/2=1-(x-y)
(4x-1)/3-(y-3)/6=2(x-y)

(x-3)/5-(y+1)/2=(1-x+y) (x10)
(4x-1)/3-(y-3)/6=(2x-2y) (x6)

10(x-3)/5-10(y+1)/2=(1-x+y) (x10)
6(4x-1)/3-6(y-3)/6=(2x-2y) (x6)

2(x-3)-5(y+1)=10-10x+10y
2(4x-1)-(y-3)=12x-12y

2x-6-5y-5=10-10x+10y
8x-1-y+3=12x-12y

-5y-10y=10-10x-2x+11
8x-12x=3-12y+1+y
-15y=21-12x
y=-21/15+12/15x
y=-7/5+4/5x

-4x=4-11y
-4x=4-11(-7/5+4/5x)
-4x=4+77/5-44/5x
-4x+8i4/5x=4+15i2/5
3i4/5x=19i2/5
19/5x=97/5
x=97/5(5/19)
x=97/19
x=5i2/19
y=-7/5+4/5(97/19)
y=-7/5+4i8/95
y=-1i38/95+4i8/95
y=2i65/95

y=2i13/19
x=5i2/19