Epoka średniowiecza wypracowała trzy wzorce osobowe godne naśladowania.
Uzasadnij w formie rozprawki słuszność powyższego stwierdzenia odwołując się do konkretnych przykładów.

Potrzebuję na jutro rano. Ma być tego strona z zeszytu albo i więcej. Daje naj za najlepsze i gwiazdki dla każdego za dobre rozwiązanie.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-27T23:37:30+01:00
Wliteraturze epoki średniowiecza wykształciły się takie wzorce osobowe,godne naśladowania jak:wzorzec świętego i ascety,wzorzec doskonałego rycerza i ideał miłości dworskiej.
Wzorcem świętego i ascety są przede wszystkim Św.Aleksy i Św.Franciszek.
Pierwszy z nich propagował skrajną ascezę,odrzucając przy tym wszelkie przyjemności świata,gotowość do życia w skrajnej nędzy i cierpieniu,dążąc w ten sposób do wiecznego szczęścia w niebie,którego panem jest Bóg.
Inaczejpojmował życie św.Franciszek.Jego wiara była radosna,nieskomplikowana,płynąca z głębi serca.Według niego nie tylko ludzi należy kochać,ale każde żywe stworzenie,drzewa,kwiaty,czyli wszystko to co nas otacza.Jednocześnie nakazuje okazywanie miłosierdzia i pokory,żyjąc w ubóstwie i braterstwie.
Wzorem doskonałego rycerza jest Roland,który jako chrześcijanin i wierny poddany swego króla,jest przede wszystkim odważny,silny,waleczny.Zawsze wie co ma zrobić,nie waha się przed podjęciem decyzji.Gotów jest nawet ponieść smierc,która dla niego nie jest karą,lecz nagrodą,która jest miejsce w raju.
Dopełniającobrazu epoki nie można nie powiedzieć o ideale miłości dworskiej,której doskonałym przykładem są Tristan i Izolda.Dzieło to ukazuje nieszczęśliwą miłość dwojga młodych ludzi.Toco ich połączyło stało się przyczyną wielu cierpień,a w ostateczności do śmierci.Miłość to uczucie,które jest mocniejsze od rozumu,nie okazuje strachu,ona jest niezwyciężona.
Tak więc jasno widac jak wiele wniosła w nasze życie epoka średniowiecza i wszystkie ideały,które z niej wyrosły.
1 5 1