Odpowiedzi

2010-01-28T11:23:03+01:00
Dane:
r= 0,5 m
f = 0,5
Rozw.:
Aby ciało nie zsunęło się z tarczy siła tarcia musi być większa lub równa sile odśrodkowej
T = F₀
m×g×f = m×V²/r
dzielimy przez m
g×f = V²/r
V² = g×f×r
V = √g×f×r (po prawej stronie wszystko jest pod pterwiastkiem
V = √10 [m/s²]×0,5×0,5m = √2,5m²/s² = 1,58 m/s
V = ω × r
ω = V/r = 1,58 [m/s]/0,5 m = 3,16[1/s]
1 3 1