1) Jezeli temp. drutu aliminioowego o długosci 1m wzrosnie o 100 stopni celcjusza to jego bdługość wzrosnie o 3mm .O ile milimetrów skróci się drut aluminiowy o początkowej długosci 100m po obnizeniu jego temp o 50 stopni celcjusza ?
Dane :

Szukane :

Odpowiedz :
Dzięki

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-27T21:33:48+01:00
Dane:
L1=1m
L2=1,003m
L3=100m
Del(T1)=100 stopni
del(T2)=-50 stopni

Szukane:
L4

L2=L1*(1+alpha*del(T1))
1,003=1*(1+alpha*100)
1,003=1+alpha*100
1,003-1=alpha*100
0,003=alpha*100 /:100
alpha=0,00003 - współczynnik rozszerzalności

L4=L3*(1+alpha*del(T2))
L4=100*(1+0,00003*(-50))
L4=100(1-0,0015)
L4=100-0,15
L4=99,85

drut aluminiowy po obniżeniutemoeratury o 50 stopni Celcjusza skróci się 0,15m czyliu 150 mm.

P.S Liczę na Naj ;)
1 5 1