Piłeczkę pingpongową o masie 3g upuszczono z wysokości 1m na twarde podłoże. Po odbiciu od podłoża wzniosła się ona na wysokość 0,7m.

a) Oblicz, ile energii straciła piłeczka podczas odbicia.
b) Podaj dwie przyczyny, które powodują zmniejszenie energii mechanicznej.

1

Odpowiedzi

2010-01-28T10:04:39+01:00
M = 3 g = 0.003 kg
g = 10 m/s^2
h1 = 1m
h2 = 0,7 m
Ep 1,2 = ?
Ep = m *g *h
o1. obl. Ep na pierwszej wysokości
Ep1 = 0, 003 kg * 10 m/s^2* 1 m
Ep1 = 0,03 J
2. obl Ep na drugiej wysokości
Ep2 = 0,003 kg * 10 m/s^2* 0,7 m
Ep2 = 0,021 J
3. obl. różnicę energii
delta Ep = Ep1 - Ep2
delta Ep = 0,009 J
b. zmniejszenie E jest spowodowane zmniejszeniem wysokości , na której znajduje się ciało oraz oporami w ruchu: opór powietrza , tarcie
3 4 3