Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-27T22:02:28+01:00
Strefa klimatów okołobiegunowych: występują tam gleby tundrowe a z roślinności tundra
strefa klimatów umiarkowanych: gleby bielicowe i bielice, czarnoziemy i gleby kasztanowe, gleby bagienne z roślinności tajga, roślinność wysokogórska, stepy i lasy liściaste strefy umiar.
strefa klimatów podzwrotnikowych: występują tam gleby inicjalne skaliste, żółtoziemy i czerwonoziemy, mady rzeczne, inicjalne pustyń z roślin lasy pozwrotnikowe, roślinność wysokogórska, wilgotne lasy równikowe
stref klimatów równikowych: występują tam żółtoziemy i czerwonoziemy, mady rzeczne i gleby bagienne z roślin wilgotne lasy równikowe i namorzyny

obszary dodałem ci w załączniku
74 3 74