Odpowiedzi

2010-01-27T21:28:44+01:00
P trójkąta = ½ a * h(a)
L = a + b + c
P prostokąta = a*b
L prostokąta = 2a + 2b
P równoległoboku = a*h
L - 2a+2b
P trapezu(ogólne) = ½h*(a+b)
L = a+b+c+d
L trapezu równoramiennego = a+b+2c
L trapezu prostokątnego = a+b+c+h
(Pole to samo)
Dołożę od siebie:
P rombu = a²
L rombu = 4a
P deltoidu = ½d₁d₂
L deltoidu = 2a+2b

Pole jakiegokolwiek czworokąta, którego przekątne przecinają się pod kątem prostym wynosi połowę iloczynu jego przekątnych, czyli P = ½d₁d₂
2010-01-27T21:30:27+01:00
Pole trójkąta - 1/2 a*h obwód to wszystkie boki dodajemy do siebie
pole prostokąta a*b obwód 2*a+2*b
trapez 1/2 (a+b)*h obwód dodajemy wszystko
równo ległobok a*h obwód dodajemy wszystko
romb 1/2 e*f(przekątne)
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-27T21:33:10+01:00
Trójkąt * -mnożenie
P=½*a*h
V=a+b+c
prostokąt
P=a*b
V=2*a+2*b
kwadrat
P=a*a
V=a+a+a+a
trapez
P=½*(a+b)*h
V=a+b+c+d
równoległobok
P=a*h
V=2*(a+b)
romb
P=½*(jedna przekątna*druga przekątna)