Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-27T21:47:37+01:00
A)
(2x-1)² = 0
2x-1=0
2x=1 /:2
x=½

b)
(x+2)³ = 1 /∛
x+2=∛1
x+2=1
x=-1

c)
(1-x)⁵⁵ = -1
ponieważ wykładnik potęgi jest liczbą nieparzystą, więc:
1-x musi być równe -1:

1-x=-1
x=2

d)
5x(x+5)=0

Iloczyn dwóch liczb jest równy 0 gdy jedna z nich jest = 0
czyli:

5x=0 lub x+5=0
x=0 lub x= -5

e)
(x-1)(x+2)=0
x-1=0 lub x+2 = 0
x=1 lub x=-2

f)
(4-x)(2+x) = 0
4-x=0 lub 2+x=0
-x=-4 lub x=-2
x=4 lub x=-2
2 5 2