Narysuj bryłę powstałą w wyniku obrotu kwadratu dokoła prostej zawierającej :
a) symetralną boku
b) dwusieczną kąta wewnętrznego
Narysuje bryłę powstałą przez obrót trójkąta o bokach 3cm, 4cm, 5cm dokoła prostej zawierającej :
a) najkrótszy bok
b: najdłuższy bok;

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-27T22:14:35+01:00
Zadanie 1
Narysuj bryłę powstałą w wyniku obrotu kwadratu dokoła prostej zawierającej :
a) symetralną boku (rysunek 1)
b) dwusieczną kąta wewnętrznego (rysunek 2)

Zadanie 2
Narysuje bryłę powstałą przez obrót trójkąta o bokach 3cm, 4cm, 5cm dokoła prostej zawierającej :
a) najkrótszy bok (rysunek 3)
b: najdłuższy bok; (rysunek 4)
37 4 37