Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-27T22:05:44+01:00
Twierdzenia:
J'ai lu plusieurs livres. - Przeczytałem/-am kilka książek.
Hier, j'ai écrit une lettre à Marie. - Wczoraj napisałem/-am list do Marii.
Samedi soir j'ai connu ton ami. - W sobotę wieczorem poznałem/-am twojego przyjaciela.
Il est allé en France. - On pojechał do Francji.
Hier, je suis sorti avec mes amis. - Wczoraj wyszedłem z moimi przyjaciółmi.
Le mois dernier, nous sommes partis à la mer. - W zeszłym miesiącu wyjechaliśmy nad morze.

Przeczenia:
Je ne me suis pas levé à 6h du matin. - Nie wstałam o 6 rano.
Il ne s'est pas vite habillé. - Nie ubrał się szybko.
Nous ne nous sommes pas bien reposés à la montagne. - Nie odpoczeliśmy dobrze w górach.
Vous ne vous êtes pas promenés seuls. - Nie spacerowaliście sami.
Marie ne s'est pas habillée comme il faut. - Maria nie ubrała się tak jak trzeba.
2010-01-27T22:07:48+01:00
1.J'ai lu plusieurs livres. - Przeczytałem/-am kilka książek.

2.Hier, j'ai écrit une lettre à Marie. - Wczoraj napisałem/-am list do Marii.

3.Samedi soir j'ai connu ton ami. - W sobotę wieczorem poznałem/-am twojego przyjaciela.

4.Il est allé en France. = On pojechał do Francji.

5. Hier, je suis sorti avec mes amis.= Wczoraj wyszedłem z moimi przyjaciółmi.

6. Le mois dernier, nous sommes partis à la mer.- W zeszłym miesiącu wyjechaliśmy nad morze.

7. Je suis devenu médecin - Zostałem lekarzem

8. On a construit ce bâtiment il y a 5 ans. - zbudowano ten budeynek 5 lat temu

9. Il y a un bâtiment actuellement. - jest tutaj budynek aktualnie

10. Je suis médecin en ce moment - w chwili obecnej jestem lekarzem