Bardzo proszę o pomoc.
Zad. 1
Dlaczego Szwedzi nie zdołali utrzymać Rzeczypospolitej w swych rękach ani przeprowadzić rozbioru?
Zad. 2
Przedstaw etapy uniezależnienia się Prus Zakonnych (potem Książęcych) od Polski - od roki 1466 do 1657. Dlaczego nie udało się przyłączyć tych ziem do Polski?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-28T12:54:32+01:00
Zad.1
Szwedzi nie zdołali utrzymać Rzeczypospolitej w swych rękach ani przeprowadzić rozbioru, ponieważ Czerniejewski prowadził wojnę podjazdową, oraz zaniepokojenie Rosji i wycofanie ich wojsk z Polski dzięki czemu RP miała o jednego wroga mniej.
Zad.2
W 1466r. Prusy książęce stały się lennem Polski.
1618 Zygmunt III Waza oddał w lenno Prusy Książęce Brandenburgii.
1657 Jan Kazimierz zawarł porozumienie z Brandenburgią, na mocy którego Polsce ostatecznie wygasło lenno Prus Książęcych.
3 5 3