Muszę dopisać do podanych królów:

ugoda w Perejesławiu, utworzenie rejestru Kozaków, odłączenie Ukrainy od Litwyi przyłączenie jej do Korony, rozejm w Andruszowie, powstanie Chmielnickiego, połączenie Ukrainy( wówczas litewskiej) z Polską na mocy pierwszej unii z Litwą, opanowanie przez Polskę Rusi Halickiej( tj. zachodniej Ukrainy), ugoda hadziacka .

Kazimierz Wielki:
Zygmunt August:
Władysław IV:
Władysław Jagiełło:
Stefan Batory:
Jan Kazimierz:

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-28T11:06:07+01:00
Kazimierz wielki-opanowanie rusi halickiej
jan kazimierz-ugoda w perejeslawiu rozejm w andruszowie
1 2 1