Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-27T22:35:54+01:00
A₁=-5
S₂₀=1230
S₂₀=[(a₁+a₂₀)/2]*20
podstawiamy:
1230=[(-5 +a₂₀)/2]*20 /:20 (obie strony dzielę przez 20)
61,5=(-5+a₂₀)/2 /*2 (obie strony mnożę przez 2)
123 = -5 + a₂₀
a₂₀=123+5=128

ze wzoru ogólnego na n-ty wyraz ciągu arytmetycznego:
an=a₁+(n-1)*r
a₂₀=(-5)+(20-1)*r
128=-5+19r
128+5=19r
19r=133 /:19
r = 7
Odp. Różnica tego ciągu = 7.
3 5 3
2010-01-27T22:47:01+01:00
Z ogólnego wzoru na sumę kolejnych n-liczb ciągu arytmetycznego.
Sn=[2*a₁+(n-1)*r]*n/2
S₂₀=[2*(-5)+(20-1)*r]*20/2
1230=[(-10)+19r]*20/2
123=(-10)+19r
133=19r
7=r
4 3 4