Prędkość marszowa słonia to 8km/h.We=ędrujące stado słoni pokonuje do 80 km dziennie
a)oblicz jaka jest pedkość marszowa człowieka jeśli maszeruje on 2 razy wolniej niz sloń
b) ile dni zajmuje słonom wędrówka do wodospadu odległego o 120km

(obliczenia mogą sie pojawić)

3

Odpowiedzi

2010-01-27T22:47:40+01:00
A) 8km/h : 2 = 4km/h - prędkość marszowa człowieka
b) 120km/80km = 1,5 - potrzebują 1,5 dnia na dojście do wodospadu

jesli mozesz daj naj ;D
2010-01-27T22:47:58+01:00
A)
8km/h : 2 = 4km/h - prędkość marszowa człowieka

b)
120km : 80km = 1,5 dnia - tyle czasu potrzebują słonie na dojście do wodospadu
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-27T22:49:29+01:00
V - prędkość słonia = 8 km/h
a)
v1 - prędkość człowieka = 8/2 = 4 km/h
b)
s - droga = 120 km
v - prędkość = 8 km/h
t - czas wędrówki słoni = ?
t = s/v = 120/8 = 15 h - gdyby szły bez przerwy
lub 120 km/80 km = 1,5 dnia gdyby pokonywsały 80 km dziennie