Podaj wzory sumaryczne i strukturalne i nazwy soli złożonych z:
CaNo3
CuSO4
FeCl
AlSO4
NaPO4
proszę o wykonanie zadania w pełni a nie kawałek czy połowę i poprawnie inaczej uznaje jako spam... za rozwiązanie daje najlepsze !!! 20 pkt.

1

Odpowiedzi

2012-07-10T16:36:00+02:00

Ca(NO₃)₂ - azotan (V) wapnia 

CuSO₄ - siarczan (VI) miedzi (II)

FeCl₂ - chlorek żelaza (II) lub FeCl₃ - chlorek żelaza (III) 

Al₂(SO₄)₃ - siarczan (VI) glinu 

Na₃PO₄ - ortofosforan (V) sodu 

 

Wzory strukturalne w załączniku. 

1 5 1