Odpowiedzi

2010-01-28T10:28:50+01:00
5 cm3 kwasu octowego o gęstości 1,06 g/cm3 uzupełniono wodą destylowaną do 1 dm3. Na zmiareczkowanie 20cm3 tego roztworu zużyto 5,3cm3 0,002m roztworu NaOH. Oblicz stężenie procentowe kwasu octowego.


CH3COOH+NaOH-->CH3COONa+H2O

0,002 mola NaOH------1000cm3
n mola------------------5,3cm3
n=1,06*10^-5 mola

1mol HCOOH--------1mol NaOH
y moli---------------1,06*10-5 mola
y=1,06*10-5 mola HCOOH


1,06*10^-5 mola-----20cm3
x mola---------------1000cm3
x=0,00053 mola

MHCOOH=1+12+32+1=46g/mol

1mol HCOOH---------46g
0,00053mola---------m
m=0,024g

d=mr/v
mr=1000cm3*1,06g/cm3=1060g

1060g-------0,024g
100g--------z
z=0,023g

stezenie procentowe roztworu HCOOH wynosi 0,023%

no i to by bylo na tyle